070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

АКТИВНОСТИ

ПРИЈАТЕЛИ ОД ХОЛАНДИЈА

  На ден 24.02.2010 година нашата ординација беше посетена од 20 млади студенти по медицина од кој 10 студенти од медицински факултет скопје и 10 студенти по медицина од Кралството Холандија. Студентите од Мастрихт кои беа во десет дневна посета на Р.Македонија преку Твининг проектот на Европската Медицинска Студентска Асоцијација на Македонија, имаа можност да се запознаат со примарната и секундарната здравствена зажита во Р. Македонија....

Continue reading

НАЈЧЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

  На ден 24.02.2010 во просториите на Црвен Крст Штип се одржа едукативно предавање на тема "Најчести кардиоваскуларни заболувања" од страна на Д-р Иван Сколов, специјалист кардиолог. Предавањето се одржа пред 60 тина учесници, а по предавањето се одржа бесплатно мерење на липиден и гликемиски статус. Д-р Соколов предавањето го заврши со неколку интересни совети доколку се најдете сами во случај на миокарден инфаркт. Ритмичкото и силно кашлање ги зголемува шансите за преживување, односно само кардио-респираторно оживување. Овие трикови иако произлегле од неколку вистински случаи, не се официлано признати од релевантните асоцијации....

Continue reading

СОРАБОТКА СО СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „ЖАН МИТРЕВ КЛИНИКА“

Oд јануари 2010 година ПЗУ Прим. Д-р Самарџиски започна практична соработка со Специјалистичка болница Жан Митрев клиника – Скопје. Соработката се однесува во однос на консултативни и контролни прегледи за пациентите од Штип и источниот регион. Односно за потребите на пациентите со специфичните кардиоваскуларни заболувања и/или веќе извршени кардиоваскуларни интервенции. Прегледот однапред се закажува....

Continue reading

ЕДУКАЦИЈА КАЈ БОЛНИ СО РЕВМАТСKИ ЗАБОЛУВАЊА МААР 2009, Охрид

Во периодот од 30.09 до 03.10 2009 година во Охрид се оддржа Првиот Македонски Ревматолошки Конгрес со интернационално учество. На овој конгрес учествуваа еминентни светски имиња од областа на ревматологијата. Во оваа прилика се презентираат најсовремените приоди во лекувањето на ревматолошките заболувања, резултат на последните светски истражувања во областа на имунологијата, дијагностиката, третманот, едукацијата, етиологијата на ревматолошките заболувања. На овој конгрес активно учесто зеде и Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска. Преку заедничка постер презентација со УГД Гоце Делчев од Штип, беа презентирани методите и едукативниот пристап достапен за нашите пациенти. А преку овие методи до контрола на ревматолошките состојби и болести. ...

Continue reading
Verified by MonsterInsights