070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

НАШИОТ ТИМ

Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска

специјалист интернист

Д-р Симона Трајчевска

специјалист по семејна медицина

Д-Р ВИКТОРИЈА СТАНКОСКА ЕФТИМОВА

специјалист по семејна медицина

Д-Р КАТЕРИНА ЈАКИМОВА ДИМИТРОВ

доктор по општа медицина

АЛЕКСАНДРА ПОП-ДИМИТРОВА

медицинска сестра

Десита Димов

медицинска сестра

ПАВЛИНА ПЕШЕВСКА

медицинска сестра

НАТАША БЕЛТАШЕВА

медицинска сестра

СИМОНА РУНТЕВА

медицинска сестра

МР. Д-Р МАНУЕЛА МАНЕВА РИСТОВА

специјалист по клиничка биохемија

ВИКТОРИЈА ЦАЦКОВА

хемиски инженер

АНЧЕ ПОСТОЛОВА

лаборантски техничар

НАТАША БОБОЛИНСКА МАРКОВСКИ

лаборантски техничар

СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА

медицинска сестра

ОЛГИЦА МАНЕВА ЃОРГИЕВСКА

администрација

ЕЛКА ГАЏОВА

фармацевт

ВЕСНА МИЛЕВА

фармацевт
Verified by MonsterInsights