070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

НАШИОТ ТИМ

Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска

специјалист интернист

Д-р Борислав Манев

специјалист по кардиологија

Д-Р ВИКТОРИЈА СТАНКОСКА ЕФТИМОВА

специјалист по семејна медицина

Д-р Симона Трајчевска

специјалист по семејна медицина

Д-р Драган Јанев

доктор по општа медицина

Д-Р КАТЕРИНА ЈАКИМОВА ДИМИТРОВ

доктор по општа медицина

Д-Р ЕВЕЛИНА ЃОРГИЕВА

доктор по општа медицина

АЛЕКСАНДРА ПОП-ДИМИТРОВА

медицинска сестра

Десита Димов

медицинска сестра

Пелагија Трајчова

медицинска сестра

ПАВЛИНА ПЕШЕВСКА

медицинска сестра

НАТАША БЕЛТАШЕВА

медицинска сестра

СИМОНА РУНТЕВА

медицинска сестра

МАРИЈА СТОЈМИРОВА

медицинска сестра

МР. Д-Р МАНУЕЛА МАНЕВА РИСТОВА

специјалист по клиничка биохемија

ВИКТОРИЈА ЦАЦКОВА

хемиски инженер

АНЧЕ ПОСТОЛОВА

лаборант по медицинска и лабораториска дијагностика

НАТАША БОБОЛИНСКА МАРКОВСКИ

лаборант по медицинска и лабораториска дијагностика

СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА

медицинска сестра

ДУШИЦА ДЕЧКОВ

стручна медицинска сестра - техничар

ОЛГИЦА МАНЕВА ЃОРГИЕВСКА

администрација

ЕЛКА ГАЏОВА

фармацевт

ВЕСНА МИЛЕВА

фармацевт

ТАЊА ЈАНЕВА

фармацевтски техничар
Verified by MonsterInsights