070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

6th BULGARIAN BIFURCATION AND COMLEX CORONARY INTERVENTION COURSE

Во организација на Бугарско друштво за интервентна кардиологија и Бугарско кардиолошко друштво, во периодот од 20 до 22 Јануари 2017 година се оддржа 6-тиот курс за бифуркации и комплицирани коронарни интервенции.

Домаќин на овој настан беше болницата Токуда во Софија.

Во програмата беа вклучени комплексни случаеви и интервенции на главното стебло на лева коронарна артерија, хронични тотални оклузии, предизвици кај дијабетичари, перфорации и нивен третман.

Покрај овие ретки снимени случаи за време на курсот беа извршени уште 7 интервенции во живо. Интервенциите од лабораториите за катетеризација беа директно пренесувани до учесниците и пленарниот тим кој имаа можност активно да се вклучат во дебатат и изборот на третман на овие пациенти.

Модератори на курсот:

 • Yves Louvard MD
  Honorable Course Director, Р.Франција
 • Robert J. Gil MD, PhD
  International Course Director, Р.Полска
 • Dobrin Vassilev MD, PhD
  Course Co-Director, Р.Бугарија
 • Vassil Velchev MD, PhD
  Course Co-Director, Р.Бугарија
 • Valery Gelev MD, PhD
  Course Co-Director, Р.Бугарија
 • Prof. Dr. Sasko Kedev
  Р. Македонија
 • Prof. Dr. Goran Stankovic
  Р.Србија
Verified by MonsterInsights