070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Како водечка причина за смрт во светот, а и во Македонија се кардиоваскуларните заболувања. Поради тоа ПЗУ ``Прим. Д-р Самарџиски`` своето дејствување го насочува кон дијагностицирање, третирање, лекување и превенција на овие болести.

Ординацијата по Интерна Медицина е најновата стручна дејност која е во функција од 2004 год. Кабинетот е опремен со најсовремена апаратура која овозможува квалитетни прегледи од повеќе области.

Специјалистичката ординација по Интерна Медицина има склучено договор со Фонд за Здравствено осигурување на Р Македонија и сите медицински услуги за пациентите осигуреници на Фондот се обавуваат со упат од матичен лекар.

Во нашата ординација медицинските услуги пациентите можат да ги обават и со сопствено финансирање, односно приватно.

Цените за прегледите на приватно се одредени од страна на ФЗОМ на Р Македонија, односно се референтни и важат на ниво на Р Македонија.

УСЛУГИ

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Редовните анализи и прегледи се основа за навремено откривање на здравствени проблеми и нивна превенција.

ЕХО НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

ЕХО НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

Метода која ни дава информација за локализацијата и структурата на тироидната жлезда како и нејзините патолошки промени.

ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ

ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ

Ултразвучен преглед на крвните садови преку кои се овозможува исхраната на мозокот.

ЕКГ ХОЛТЕР

ЕКГ ХОЛТЕР

24часoвен мониторинг на работата на вашето срце.

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА (ЕКГ)

 

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА (ЕКГ)

Испитување мускулот на срцето и неговото правилно функционирање.

ЕХО НА АБДОМЕН

ЕХО НА АБДОМЕН

Дијагностичка процедура која се користи за преглед на органите во абдоменот.

ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ

ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ

Ултразвучен преглед на периферните крвни садови.

СПИРОМЕТРИЈА И ПУЛС ОКСИМЕТРИЈА

СПИРОМЕТРИЈА И ПУЛС ОКСИМЕТРИЈА

Испитување на состојбата на белите дробови и мерење на нивото на кислород во крвта

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Ехо прегледи со ултразвук. Испитување со кое се увидува анатомскиот изглед и се снима работата на срцето преку звучни бранови.

ДOПЛЕР ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

ДOПЛЕР
ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

 Ултразвучно мерење на крвниот проток и неговата брзина и правец на струење.

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

Kонтинуирано следење на крвниот притисок во тек на 24часа.

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Дијагностичка метода со која срцето се изложува на контролиран напор.

СПЕЦИЈАЛИСТИ

Прим. Д-р Цветанка
Манева Самарџиска
специјалист интернист
Д-р Борислав Манев
специјалист кардиолог
Verified by MonsterInsights