070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
над
5000
ПАЦИЕНТИ

ИСТОРИЈАТ

за почетоците

ПРИМ. Д-Р БОРИС САМАРЏИСКИ

основоположник

ПРИМ. Д-Р ЦВЕТАНКА МАНЕВА САМАРЏИСКА

управител

НАШИОТ ТИМ

Вашите чувари на здравјето
35000

ОПШТА МЕДИЦИНА

годишни прегледи

6000

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

годишни прегледи

20000

ЛАБОРАТОРИЈА

анализи годишно

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ИСТОЧНИОТ РЕГИОН

ОПШТА МЕДИЦИНА 0
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 0
ЛАБОРАТОРИЈА 0
Контакт

СОРАБОТНИЦИ

Verified by MonsterInsights