070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ИЗБОР ЗА НАЈУСПЕШНА ЖЕНА ПРЕТПРИЕМАЧ

Маркетинг агенцијата “Маркетинг Микс” ја номинираше Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска во Изборот за најуспешна жена претприемач во југоисточниот регион на Македонија.

Маркетинг агенцијата “Маркетинг Микс” за првпат во Македонија организира Избор за најуспешна жена претприемач од источен и југоисточен регион.

Улогата на жените претприемачи во Македонија во последните години се повеќе се зајакнува и проширува. Нивното учество во реализација на позитивните промени во бизнис секторот и воспоставувањето на нови стандарди во работењето е од исклучително значење за развојот на економијата.

Во источниот и југоисточниот дел на Македонија постојат низа успешни бизнис приказни кои треба да бидат промовирани на национално ниво, како позитивни примери кои ќе ги охрабрат и останатите жени со претприемачки способности да се вклучат во развојот на своите идеи. Во потесниот круг од извршените анкети влегоа повеќе од 30 жени номинирани од бизнис секторот.

Verified by MonsterInsights