070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

СПИРОМЕТРИЈА И ПУЛС ОКСИМЕТРИЈА

СПИРОМЕТРИЈА

Спирометријата е дијагностички метод кој се користи да ја покаже состојбата на белите дробови односно, дали има обсструкција или рестрикција, дали има и каква е размената на гасови во малите дишни патишта што е посебно важно кај пушачите, астматичарите и пациентите кои имаат хроничен бронхит.

Во нашата ординација спирометријата ја врши обучен медицински техничар со најнов модел на компјутеризиран спирометар СПИРОБАНК со користење на цевка за дување за една употреба. Резултатите се толкувани од специјалист интернист. Врз основа на овие резултати вршиме проценка на хронични болни, потоа за примање на инхалациона терапија или обука за примање на спрејови.

ПУЛС ОКСИМЕТРИЈА

Пулсна оксиметрија е процедура која се користи за мерење на нивото на кислород (или кислородна сатурација) во крвта. Се смета за неинвазивна и безболна процедура.

Пулс оксиметријата е општ показател на испораката на кислород до периферните ткива (како прст, уво, нос).

СПЕЦИЈАЛИСТИ

Прим. Д-р Цветанка
Манева Самарџиска
специјалист интернист
Д-р Борислав Манев
специјалист кардиолог
Verified by MonsterInsights