070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА (ЕКГ)

Електрокардиографијата е уред кој ги мери електричните активности на срцето со цел да се испита мускулот на срцето и неговото функционирање.

КОГА СЕ КОРИСТИ?

Се користи за брза дијагностика, особено во итните случаи.

КАКО СЕ ОДВИВА ПРОЦЕДУРАТА?

Се поставуваат мали електроди на градите на пациентот, додека лежи на својот грб. Електричните активности во срцето се следат преку електродите и се врши запис преку вградениот печатач. Процедурата трае неколку минути.

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ?

ЕКГ е важен алат при дијагностицирањето на кардиоваскуларните болести, структуралните аномалии (задебелување на мускулот, исхемичен инфаркт) и аритмии (RBBB, LBBB, WPW Syndrome, A-V block). Од своето пронаоѓање во 1900-тите, ЕКГ претставува важен дел во ефективната и брза дијагностика.

ДАЛИ ИМА НЕДОСТАТОЦИ?

Иако е речиси секогаш прецизен, ЕКГ сам по себе не е доволен за дијагностицирање на болестите. Секогаш треба да биде во тесна врска со другите анализи, истражувања и откритија на докторот.

СПЕЦИЈАЛИСТИ

Прим. Д-р Цветанка
Манева Самарџиска
специјалист интернист
Д-р Борислав Манев
специјалист кардиолог

ДРУГИ ИСПИТУВАЊА

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Ехо прегледи со ултразвук. Испитување со кое се увидува анатомскиот изглед и се снима работата на срцето преку звучни бранови.

Verified by MonsterInsights