070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Здравјето е најдрагоцено, а редовните анализи и прегледи ќе ви овозможат навремено откривање на некој здравствени проблеми и нивна превенција.

Нашата специјалистичката ординација по Интерна Медицина има склучено договор со Фонд за Здравствено осигурување на Р. Македонија и овој преглед за пациентите осигуреници на Фондот се обавуваат со упат од матичен лекар. Цените за прегледите на приватно се одредени од страна на ФЗОМ на Р Македонија, односно се референтни и важат на ниво на Р Македонија.

ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Оваа услуга вклучува високостручен интернистички преглед, како и ЕКГ со најсовремен компјутерски софтвер, за навремено се дијагностицираат сите интернистички и кардиоваскуларни (срцеви) заболувања.

 

 • Интернистички преглед со ЕКГ
 • Колор доплер ехокардиографски преглед
 • Ехосонографско иследување на тироидна жлезда
 • Доплер сонографско иследување на крвни садови на врат
 • Ехосонографско иследување на абдомен и урогенитален систем
 • Доплер на периферни крвни садови
 • 24 часовен Холтер ЕКГ
 • 24 часовен Холтер на крвен притисок
 • Коронарен стрес тест
 • Спирометрија
 • Пулмоалерголошки испитувања и одредување терапија.

СПЕЦИЈАЛИСТИ

Прим. Д-р Цветанка
Манева Самарџиска
специјалист интернист
Д-р Борислав Манев
специјалист кардиолог

ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА ЗА ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

 • Електронска здравствена картичка
 • Упат од матичен лекар со работна дијагноза*

*  За интернистички преглед кој е во пакетот на услуги под ФЗО потребно е вашиот матичен лекар да креира термин (упат) преку онлајн сервисот Мој термин”.

Сите прегледи однапред се закажуваат.

Verified by MonsterInsights