070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ЖЕНСКИ МАРАТОН

По повод денешниот празник 8 Март, здружението на пензионери од Штип организираше еднодневна активност – Женски Маратон, во која покрај Црвен Крст Штип учество зема и нашата здравствена установа.

Тим од доктор и сестра вршеа медицински преглед – мерење на крвен притисок, пулс оксиметрија и советување за остеопороза и превенција.

Verified by MonsterInsights