070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ЗДРАВСТВЕН СКРИНИНГ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

Цврстите коски, заедно со силните мускули ќе Ви помогнат да уживате во активна, подвижна и независна иднина.

Едноставно кажано, состојбата на коските може да го одреди квалитетот на Вашиот живот во иднина.

Препознајте ги ризик факторите на кои што можете и не можете да влијаете преку здравствен скрининг за остеопороза.

Verified by MonsterInsights