070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ДЕТЕРМИНАЦИЈА НА АЛЕРГЕН

Почитувани клиенти,

Во просториите на нашата лабораторија во склоп на Прим. Д-р Самарџиски, се воведени нови, високо иновативни, полуквантитативни тестови со нитроцелулозен чип систем за детерминација на алерген специфични IgЕ антитела во човечки серум.

Verified by MonsterInsights