070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ПРИЈАТЕЛИ ОД ХОЛАНДИЈА

 

На ден 24.02.2010 година нашата ординација беше посетена од 20 млади студенти по медицина од кој 10 студенти од медицински факултет скопје и 10 студенти по медицина од Кралството Холандија.

Студентите од Мастрихт кои беа во десет дневна посета на Р.Македонија преку Твининг проектот на Европската Медицинска Студентска Асоцијација на Македонија, имаа можност да се запознаат со примарната и секундарната здравствена зажита во Р. Македонија.

Verified by MonsterInsights