070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

НАЈЧЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

 

На ден 24.02.2010 во просториите на Црвен Крст Штип се одржа едукативно предавање на тема “Најчести кардиоваскуларни заболувања” од страна на Д-р Иван Сколов, специјалист кардиолог.

Предавањето се одржа пред 60 тина учесници, а по предавањето се одржа бесплатно мерење на липиден и гликемиски статус.

Д-р Соколов предавањето го заврши со неколку интересни совети доколку се најдете сами во случај на миокарден инфаркт. Ритмичкото и силно кашлање ги зголемува шансите за преживување, односно само кардио-респираторно оживување.

Овие трикови иако произлегле од неколку вистински случаи, не се официлано признати од релевантните асоцијации.

Verified by MonsterInsights