070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

СОРАБОТКА СО СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „ЖАН МИТРЕВ КЛИНИКА“

Oд јануари 2010 година ПЗУ Прим. Д-р Самарџиски започна практична соработка со Специјалистичка болница Жан Митрев клиника – Скопје.

Соработката се однесува во однос на консултативни и контролни прегледи за пациентите од Штип и источниот регион. Односно за потребите на пациентите со специфичните кардиоваскуларни заболувања и/или веќе извршени кардиоваскуларни интервенции.

Прегледот однапред се закажува.

Verified by MonsterInsights