070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search

ЕДУКАЦИЈА КАЈ БОЛНИ СО РЕВМАТСKИ ЗАБОЛУВАЊА МААР 2009, Охрид

Во периодот од 30.09 до 03.10 2009 година во Охрид се оддржа Првиот Македонски Ревматолошки Конгрес со интернационално учество.

На овој конгрес учествуваа еминентни светски имиња од областа на ревматологијата. Во оваа прилика се презентираат најсовремените приоди во лекувањето на ревматолошките заболувања, резултат на последните светски истражувања во областа на имунологијата, дијагностиката, третманот, едукацијата, етиологијата на ревматолошките заболувања.

На овој конгрес активно учесто зеде и Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска. Преку заедничка постер презентација со УГД Гоце Делчев од Штип, беа презентирани методите и едукативниот пристап достапен за нашите пациенти. А преку овие методи до контрола на ревматолошките состојби и болести.

Verified by MonsterInsights