070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ХИПЕРТЕНЗИЈА

НАЧИН НА ЖИВОТ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ДРУГИ ПРЕПОРАКИ

ТРЕБА ДА СЕ ПРАКТИКУВА

 

 

 • Физичка активност (брзо одење 20-30 минути/ден, мал фудбал, тенис, кошарка..) по препорака на лекар;
 • Престој на чист воздух;
 • Одржување на телесната тежина блиску до идеалната ( треба да ја одреди лекар според индексот на телесна маса ), редовна и здрава исхрана;
 • Редовни лекарски контроли, по однапред направен распоред, дури и ако нема тегоби;
 • Еднаш годишно контрола кај пациенти со регулиран крвен притисок, ако нема тешкотии од било кој вид;
 • Редовно земање на лековите и спроведување на постапките за здрав начин на живот и здрава исхрана, онака како што е препорачано од лекар;
 • Грижа за сопственото здравје и добра регулација на крвниот притисок;

НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРАКТИКУВА

 

 • Отсуство на физичка активност, боди билдинг или слична активност;
 • Пушење или претстој во простории каде се пуши;
 • Пораст на телесната тежина над границата на лесна надхранетост;
 • Ригорозни диети за брзо намалувење на тежината;
 • Да не се пријават на лекарот појава на нови симптоми, наоди или друг податок, или појава на несакан ефект од лековите;
 • Промена на лековите или на дозите на лековите за крвниот притисок или други постапки без консултација на лекар;
 • Очекување дека се зависи само од лекарите;
Verified by MonsterInsights