070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ

ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ

 • Седиментација на еритроцити
 • Хемограм со 5-делна диференцијална слика на леукоцитите
 • Серумско железо (Fe)

АНАЛИЗИ НА УРИНА

 • Изглед
 • Боја
 • Специфична тежина
 • Протеини
 • Кетони
 • Гликоза
 • Нитрити
 • pH
 • Уробилиноген
 • Крв/хемоглобин
 • Билирубин
 • Аскорбинска киселина
 • Еритроцити
 • Леукоцити

ГЛУЦИДЕН СТАТУС

 • Глукоза (серум)
 • Глукоза (урина)
 • Глукоза во 24ч урина
 • HbA1c (гликозилиран хемоглобин)
 • ОГТТ
 • Инсулин

ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

 • Креатинин (серум)
 • Креатинин (урина)
 • Креатинин клиренс
 • Мокрачна киселина (серум)
 • Мокрачна киселина (урина)
 • Уреа (серум)
 • Уреа (урина)

ЕЛЕКТРОЛИТИ / ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ

 • Натриум
 • Калиум
 • Калциум јонизиран
 • Калциум вкупен (серум, 24 часовна урина)
 • Магнезиум
 • Фосфор неоргански
 • Железо (Fe)
 • Електролитен статус пакет (Na, K, Ca2+)
 • Електролитен статус пакет (Fe, P, Mg, Ca, K, Na, Ca2+)

ЕНЗИМСКИ СТАТУС

 • ALP (Алкална фосфатаза)
 • LDH (лактат дехидрогеназа)
 • AST
 • ALT
 • ɣ-GT
 • Амилаза (серум)
 • Амилаза (урина)
 • Кисела фосфатаза (АCP)
 • CK (креатин киназа)

ЛИПИДЕН СТАТУС

 • Холестерол вкупен
 • Триглицериди
 • ЛДЛ холестерол
 • ХДЛ холестерол

ПРОТЕИНСКИ СТАТУС

 • Вкупни протеини
 • Албумини
 • Микроалбумин (урина)
 • Албумин (урина)
 • Билирубин вкупен
 • Билирубин конјугиран

СРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ

 • CK-MB (креатин киназа изоензим МБ)
 • Myoglobin
 • High sensitive Troponin I
 • hsCRP

ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ (антитела, антигени)

 • VIDAS Sars-COV-2 IgG
 • VIDAS Sars-COV-2 IgM
 • Helicobacter pylori IgG
 • HAV (Anti HAV IgM, IgG)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • HBeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HBc
 • Anti-HBc IgM
 • HCV (anti HCV)
 • HIV (Ag + Ab)

ИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

 • IgE total (вкупен ИгЕ)
 • RF (реуматоиден фактор)
 • CRP (Ц реактивен протеин)
 • Феритин
 • ASO (антистрептолизин – О)
 • Прокалцитонин
 • Интерлеукин – 6

ТУМОР МАРКЕРИ

 • Бета-HCG
 • AFP
 • BR-MA (CA 15-3)
 • GI – MA (CA 19-9)
 • OM –MA (CA 125)
 • CA 72-4
 • CEA (карцино ембриоичен антиген)
 • FOB (Фекално окултно крварење)
 • Тумор маркери пакет
 • (CA-125, CEA, CA-19.9)

ХЕМОСТАЗА

 • Протромбинско време – PT (INR)
 • Активирано парцијално тромбинско време – APTT
 • Тромбинско време – ТТ
 • Фибриноген
 • D – димер
 • Време на коагулација
 • Време на крварење

ТИРОИДЕН САТУС

 • Anti-TPO ab (антитиреоидна пероксидаза антитела)
 • FT3
 • FT4
 • T4 (вкупен Т4)
 • Т3 (вкупен Т3)
 • TSH

КОСКЕН МЕТАБОЛИЗАМ

 • Витамин Д
 • Intact PTH (Паратхормон)

РЕПРОДУКТИВНИ И АДРЕНАЛНИ ХОРМОНИ

 • Прогестерон
 • Естрадиол
 • FSH
 • Пролактин
 • Тестостерон
 • DHEA-SO4

АНАЛИЗИ НА ФЕЦЕС

 • Фекално окултно крварење (iFOB) квантитативно – FIA
 • Helicobacter pylori антиген во измет – (IH)

АЛЕРГОЛОШКИ - ИНХАЛАТОРЕН (РЕСПИРАТОРЕН) ПАНЕЛ

 • Позитивна контрола
 • Бубашваба
 • Евла
 • Аcarus siro (житна грина)
 • Багрем
 • Бука
 • Леска
 • Бреза
 • ‘Рж (полен)
 • Маслинка (полен)
 • Врба
 • Топола (полен)
 • Мешани треви
 • Пелин
 • Амброзија
 • Амброзија кратка
 • Коприва
 • Златошипка
 • Мачка
 • Куче
 • Коњ
 • Морско прасе
 • Крава
 • Зајак
 • Латекс
 • Рenicillium aspergillus
 • Сladosporium herbarum
 • Аlternaria alternate
 • D.pteronyssinus
 • D.farina.

АЛЕРГОЛОШКИ - ПЕДИЈАТРИСКИ ПАНЕЛ

 • Позитивна контрола
 • Полен од бреза
 • Полен од елва
 • Полен од леска
 • Полен од мешани треви
 • Полен од амброзија
 • Полен од пелин
 • Мачка
 • Куче
 • Латекс
 • Казеин
 • Лактоглобулини
 • Лактоалбумин
 • Лактоферин
 • Млеко
 • Белка од јајце
 • Жолчка од јајце
 • Лешници
 • Банана
 • Кикиритки
 • Соини зрна
 • Морков
 • Пченично брашно
 • Пилешко месо
 • Школки – микс
 • Морска риба – микс
 • ‘Ржано брашно
 • Овесно брашно
 • Камилица
 • D.pteronyssinus
 • D.farina
 • Alternaria alternatа.

АЛЕРГОЛОШКИ - НУТРИТИВЕН ПАНЕЛ

 • Позитивна контрола
 • Лешници
 • Кикирики
 • Ореви
 • Бадеми
 • Пченично брашно
 • Пченкарно брашно
 • Сусам
 • Сончоглед (семки)
 • Тиква (семки)
 • Соини зрна
 • Млеко
 • Казеин
 • Белка од јајце
 • Жолчка од јајце
 • Компир
 • Морков
 • Домат
 • Морска риба микс
 • Школки – микс
 • Авокадо
 • Смоква
 • Киви
 • Јаболко
 • Целер
 • Портокал
 • Банана
 • Камилица
 • Ржано брашно
 • CCD1

ЛАБОРАТОРИЈА

Мр. Д-р Мануела
Манева Ристова
специјалист по
медицинска биохемија

Викторија Цацкова
дипломиран
хемиски инженер
Verified by MonsterInsights