070 367 252

ОРДИНАЦИЈА

070 243 958

ЛАБОРАТОРИЈА

Facebook

Instagram

Search
 

ДОМАШНА ПОСЕТА

Нашиот тим за домашна посета е опремен со соодветна заштитна опрема за Ваша безбедност со цел земање на примероци од Вашиот дом или работното место.

 

Покрај рутинските биохемиските анализи, глукоза, уреа, креатинин, серумско железо, холестерол, триглицериди, трансаминази,  се зема и примерок за комплетен преглед на урина со уринарен статус, електролити (К+, Na+, Cl-), глукоза, уреа, креатинин, протеини. По консултација со доктор и запазување на соодветни протоколи за испитување на специфични анализи достапни за испитување се и тумор маркери, хормони, концентрација на витамини и лекови, инфламаторни маркери и хемостаза.

Едноставно закажете домашна посета на: 070 243 258 , 032 607 123.

ЛАБОРАТОРИЈА

Мр. Д-р Мануела
Манева Ристова
специјалист по
медицинска биохемија

Викторија Цацкова
дипломиран
хемиски инженер

ПРОМОТИВНИ ПАКЕТИ

Verified by MonsterInsights