ВИДЕО АРХИВАЗа основање на ординацијата, импресии и мотивација


Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска

Лабараториски испитувања


Прим. Д-р И.Соколов
Проф. Д-р А.Пушевски

 


Превенција од кардиоваскуларни заболувања


Прим. Д-р И.Соколов

Срце - мотор на животот


Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска


Обезност, разлика помеѓу добар и лош холестерол


Примарна Здравствена ЗашитаД-р Н.Јанев

Рационално препишување на лекови
Дијабет - општи информации


Медифарм - Штип

10 години Ординација Прим Др.Самарџиски


Јубилејна прослава

10 години Ординација Прим Др.Самарџиски


Јубилејна прослава 2

10 години Ординација Прим Др.Самарџиски


Јубилејна прослава 3

Крводарителство


Физикален преглед пред крводарување

Cостав и испитување на крв


Дпл. Биохемичар Викторија Цацкова

Значење на крводарителството


Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска

Ревматски заболувања


Проф.Д-р А.Пушевски

Остеопороза, превенција, третман и рехабилитација


Прим. Д-р Цветанка Манева Самарџиска

Артроза и дегеренативни заболувањаД-р З.Зајкова

Астма патофизиологија и симпатологија


Д-р З.Зајкова

Ризик фактори, професионална астма


Ендокринолошки заболувања, болести на тироидната жлезда.
Хипотиреоза и хипертиреоза.

Испитувања на хормони
Карцином на дојка - самопреглед, промени на дојкитеБорис Самарџиски во емисијата „Штипјани“