ОПШТА МЕДИЦИНА
Услуги

Матичната служба во ПЗУ Прим. Д-р Самарџиски вклучува две амбуланти по општа медицина со три тима матични лекари кои овозможуваат брза и ефикасна услуга во две смени. Нашиот тим работи веќе две децении, заедно градејќи доверба и разбирање помеѓу пациентите и соработниците, а со тоа нашите пациенти добиваат брза и квалитетна услуга за прегледите, упатите и рецептурата.Потребна документација за преглед кај матичен лекар:

  Со имплементрање на Електронската Здравствена Картичка (ЕЗК) во ПЗЗ потребна документација за преглед кај својот матичен лекар е само ЕЗК и приложување на тековна или постара медицинска документација за комплетирање на прегледот.
  Прегледот кај матичниот лекар не се закажува.
  Приватниот преглед се наплаќа кај доктор од ПЗЗ во согласност на референтните цени на Министерство за здравство на Р Македонија.
  Избор на матичен лекар:

  Секој здравствено осигуран граѓанин на Р. Македонија има право за сопствен избор на матичен лекар. Пријавувањето се врши само со приложување на Електронската Здравствена Картичка (ЕЗК) во просториите на Прим. Д-р Самарџиски.  Домашна посета


  Домашните посети и прегледи извршени од стана на медицинскиот тим составен од доктор и мед. сестра нудат медицинска асистенција, проценка на состојбата на болниот, проверка на примањето редовна медикаментозна терапија и при тоа социјална интеракција со болниот. При влошена општа состојба и/или кај пациентите со хронични заболувања во домашни услови можат да се извршат следните услуги:

  • - Општ преглед
  • - Екг
  • - Земање крв за лабараториска анализа
  • - Инфузиони раствори
  • - Инхалација
  • - Ампуларна терапија 
Дополнителни услуги

 • Консултативни и превентивни прегледи
 • Совети за здравје на целото семејство
 • Контрола на притисок, шеќер во крв и крвна слика
 • Издавање на рецепти
 • Издавање на упати - специјалистички, болнички и лабораториски
 • Издавање на боледувања и медицински белешки
 • Документи за ИПК