ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

 
Здравјето е најдрагоцено, а редовните анализи и прегледи ќе ви овозможат навремено откривање на некој здравствени проблеми и нивна превенција.

Нашата специјалистичката ординација по Интерна Медицина има склучено договор со Фонд за Здравствено осигурување на Р. Македонија и овој преглед за пациентите осигуреници на Фондот се обавуваат со упат од матичен лекар. Цените за прегледите на приватно се одредени од страна на ФЗОМ на Р Македонија, односно се референтни и важат на ниво на Р Македонија.Интернистички преглед

Оваа услуга вклучува високостручен интернистички преглед, како и ЕКГ со најсовремен компјутерски софтвер, за навремено се дијагностицираат сите интернистички и кардиоваскуларни (срцеви) заболувања.
– Интернистички преглед со ЕКГ
– Колор доплер ехокардиографски преглед
– Ехосонографско иследување на тироидна жлезда
– Доплер сонографско иследување на крвни садови на врат
– Ехосонографско иследување на абдомен и урогенитален систем
– Доплер на периферни крвни садови
– 24 часовен Холтер ЕКГ
– 24 часовен Холтер на крвен притисок
- Коронарен стрес тест
- Спирометрија
- Пулмоалерголошки испитувања и одредување терапија.

Прочитајте повеќе за овие испитувања.Потребна документација за специјалистички преглед

- Електронска здравствена картичка
- Упат од матичен лекар со работна дијагноза*

*За интернистички преглед кој е во пакетот на услуги под ФЗО потребно е вашиот матичен лекар да креира термин (упат) преку онлајн сервисот "Мој термин".

Во соработка со Специјална Болница Филип Втори – Скопје вршиме прегледи и консултации со нивни специјалисти од областа на:
- Kардиологијата
- Kардиохирургијата
- Ендокринологија (Ехо на тироидна жлезда)
- Трансфузиологија (Доплер на крвни садови и одредување на ИНР фактор и терапија по шема)

Сите прегледи однапред се закажуваат.