Ви благодариме што се приклучивте кон КЛУБОТ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ, движење на луѓето кои со мали но револуционерни чекори се спремни да го променат својот начин на живеење, кон поздрав и квалитетен живот.

Овде сме да ги поткрепиме нашите знаења со медицински основани докази и со поттик за правење на здрави и правилни одлуки. Тоа се мали, дневни одлуки кои ќе Ви овозможат да постигнете здрав животен стил.