ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

ЕХО ДИЈАГНОСТИКА


ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Ехо прегледи со ултразвук. Испитување со кое се увидува анатомскиот изглед и се снима работата на срцето преку звучни бранови.

ПОВЕЌЕ

ЕХО НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

Метода која ни дава информација за локализацијата и структурата на тироидната жлезда како и нејзините патолошки промени.

ПОВЕЌЕ

ЕХО НА АБДОМЕН

Ехо на абдомен претставува дијагностичка процедура која се користи за преглед на органите во абдоменот.ПОВЕЌЕ